Käytämme uutiskirjettä pääasialliseen tiedottamiseen seuran asioista.

Huom! Jos uutiskirjettä tai vahvistusviestiä ei näy, tarkista roskapostisi!