In english below.

Olemme saaneet Kendoliitolta pyynnön tarkentaa koronaohjeistustamme. Lukekaa ja sisäistäkää tämän tiedotteen asiat. Noudatamme ohjeistuksessamme Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston Pirkaanmaan alueelle antamia määräyksiä. Nämä löytyvät osoitteesta https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset. Mikäli joku asia harjoituksen turvallisuudessa mietityttää, ota se välittömästi esille harjoituksen vetäjän kanssa. 

Harjoitteluun liittyviä asioita, jotka jokaisen on syytä tietää: 

  • Harjoituksiin ei saa tulla, jos sinulla on flunssan oireita!

  • – Huolehdi käsihygieniasta jo pukuhuoneessa. Harjoitusten vetäjällä on mukana käsidesiä, jos käsienpesu ei syystä tai toisesta onnistu.

  • – Jos sinulla on havaittu koronatartunta, ja olet ollut harjoituksissa, ilmoita siitä seuran hallituksen jäsenelle (yhteystiedot) – tämä yleisen turvallisuutemme takia.

  • – Harjoituksissa saa käyttää omaa maskia. Seura ei kuitenkaan edellytä sen käyttöä.

  • – Harjoituksiin tulo on täysin vapaaehtoista. Mikäli et koe harjoittelua turvalliseksi, on parempi jäädä pois.

Pestään käsiä, huolehditaan itsestämme ja toisistamme ja tehdään kendoa! 

Fudo Kamaen hallitus


Please read this message carefully. We have received a request to improve our corona guidelines. We comply with the Regional State Administrative Agencies’ guidelines, which apply to the Pirkanmaa region. You can find the Agencies’ guidelines in English here: http://www.avi.fi/en/web/avi-en/. If you have any questions regarding the safety of the practices, please turn immediately to the practice leader. 

Here are some key points that everyone should know: 

  • Do not come to the practice, if you have any symptoms of flu!

  • – Remember to wash your hands already in the dressing room. Whoever leads the practice has hand disinfectant available.

  • – If you test positive for COVID-19, and you have been practicing, please inform any member of the Fudo Kamae board – for our safety (contact information).

  • – You can use your own mask while practicing, but it is not mandatory.

  • – You always have the option to stay home if you do not feel safe at the practice.

Let’s wash our hands, take care of ourselves and others, and keep practicing! 

Fudo Kamae board