Vuonna 1868 melkein 700 vuotta jatkunut sotilashallinto viimein päättyi ja keisari palautettiin valtaistuimelle.

Kendoka nykyvarustuksessa

Tämä Meiji-uudistus pyrki myös kertaheitolla länsimaistamaan ja saattamaan Japanin muiden länsimaiden tasolle teollistumisessa ja maan modernisoinnissa. Tässä koko japanin yli pyyhkäisevän reformin jälkeisessä ilmapiirissä kenjutsu (miekankäsittelyn taito) nähtiin ei-toivottuna jäänteenä samurai-luokasta, joka nyt virallisesti yritettiin sulauttaa muuhun väestöön ja näin tasa-arvoistaa kaikki kansalaiset. Tästä johtuen miekkailutaidon harjoittelu alkoi väistämättä hiipua.

Kuitenkin 20 vuotta Keisari Meijin valtaanastumisen jälkeen vuonna 1887 pinnallinen länsimaistaminen, jota niin kiihkeästi oli yritetty ajaa, alettiin kyseenalaistaa. Uusi nationalismiin perustuva kansallisen hyvivoinnin politiikka ja sotilasmahdin ihannointi alkoi nostaa päätään. Erityisesti japanilaisten voitto Sino-Japanilaisessa sodassa (1894-1895) voimisti tätä kansallisuuden tunnetta. Tässä ilmapiirissä myös kendo alettiin jälleen nähdä tärkeänä osana nuorison kasvattamista; liikkeenä, joka kehittyi nopeasti yhtenäistäen kendon yhdeksi fyysisen kasvatuksen perusmuodoista.

Vuonna 1931 tapahtunut välikohtaus Mantsuriassa oli toinen merkittävä etappi kendon palauttamisessa entiseen arvoonsa. Mantsurian miehittäminen vahvisti edelleen militaristisia asenteita kohti nationalismia ja kendo alettiin arvostaa erittäin korkealle tärkeänä osana kansallista kasvatusta.

Vuonna 1945 toinen maailmansota päättyi Japanin täydelliseen antautumiseen. Kendon yhdistäminen nyt aiempiin sotilaallisiin vihamielisyyksiin ja tarkoituperiin johti siihen että Amerikkalaiset miehitysviranomaiset kielsivät kendon harjoittamisen. Tämä kielto säilyi koko miehityksen loppuun saakka. Viimein vuonna 1952 perustettiin Japanin Kendoliitto (All Japan Kendo Federation) perusajatuksenaan “kendo ei vain taistelulajina vaan yksilön henkistä ja fyysistä kasvua kehittävänä urheilumuotona”, jollaisena se on säilynyt meidän päiviimme saakka. saakka.

**************************

Japanin Kendoliitto julistaa:

Kendo: itsensä kehittäminen miekkailun harjoittelun periaatteiden mukaisesti.

KENDON TARKOITUS ON:

Kehittää mieltä ja ruumista
Jalostaa voimakasta ja päättäväistä henkeä
oikean ja ankaran harjoittelun avulla
Ponnistella kehittyäkseen miekkailun taidossa
Pitää arvossa ihmisten välistä ystävyyttä ja arvostusta
Kohdella toisia vilpittömästi ja rehellisesti
Ja jatkuvasti pyrkiä kehittämään itseään