Kuvassa seremoniallinen asevarustus ôyoroi, jollaisia taistelukomentajat pitivät taistelukentällä 1200-luvulla

HEIAN -KAUSI (784-1184) – HEIKE JA GENJI KLAANIEN AIKA

Niiinkin varhain kuin 900-luvun alussa syntyi Kantonin alueella (nyk. Tokion ympäristössä) kaukana Kyoton poliittisesta keskustasta ensimmäiset aseistetut hevosmiesjoukkiot, joiden jäseniä kutsuttiin mono-no-fuksi tai samuraiksi . Aluksi nämä raa’at “sivistymättömät” joukkiot koostuivat lähinnä päällikkönsä oman perheen tai suvun jäsenistä. Ne muodostivat kuitenkin hyvin yhtenäisen ja tiiviin yhteisön. 1100-luvulla alettin myös suvun ulkopuolisia jäseniä hyväksyä mukaan muodostaen kerrostuneen hierarkisen “herra ja vasalli” -järjestelmän. Genji ja Heike -klaanit olivat tällaisia aseistettuja ryhmittymiä.

Bushido, “Samurain tie”, feodaaliaikainen sotilaallinen käyttäytymiskoodi juontaa juurensa tältä ajalta. Vaikka mono-no-fut olivat alkujaan “vain” aseellisen taistelun taitajia, he kehittivät jo melko varhain kirjoittamattoman moraalisen säännöstön joka painotti erityisesti sellaisia arvoja ja hyveitä kuten lojaalisuus, rohkeus, kunnia ja häpeä. Samurai oli taistelukentällä väsymättömän rohkea, aina valmis kohtaamaan vihollisensa kasvokkain pää pystyssä. Hän kammoksui pelkurimaisuutta kuten selän kääntämistä viholliselle tai vastustajan hevosen kaatamista hänen voittamisekseen. Samurai osoitti suurta kunnioitusta ja kohteliaisuutta naisia kohtaan. Hän mieluummin kuoli kuin hyväksyi loukkauksen.

Heike-klaani kukistui viimein vuonna 1185, jolloin voittoisan Genji (ts. Minamoto) -klaanin johtaja muodosti uuden sotilashallintoon perustuvan hallintomallin, Shogunaatin. Tällä ajanjaksolla samuraiden asema ja voima kasvoi varsin merkittäväksi. Se mikä oli alkanut mono-no-fuiden taistelutaidoista kehittyi joksikin mikä kattoi laajan skaalan taistelutaitoja yhdistyen tiukkaan moraaliseen säännöstöön ja elämänasenteeseen. Tuloksena oli “Samurain tie”. Japanin sotaisa keskiaika tarjosikin tälle samurai-etiikalle hyvän tilaisuuden kehittyä ja hioutua. Erityisesti Muromachi Shogunaatin aika oli japanin kaikkein levottominta aikaa, jolloin sodat riehuivat lähes taukoamatta.